Adatvédelmi tájékoztató

Tudj meg mindent az adatvédelemről!

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ | KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. május 25.

Az adatkezelő adatai:

Feith Sándor egyéni vállalkozó (továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhely, postacím: 2072 Zsámbék, Hegyalja út 28.

Nyilvántartási szám: 53191649

E-mail cím: info@anyaszuletett.hu

Telefonszám: +36 30 316 5927

Honlap: https://www.anyaszuletett.hu

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Adatkezelő felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért. A fenti elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot.

Az adatkezelés rövid bemutatása:

Amennyiben Ön jelentkezik az Adatkezelő által szervezett valamely tanfolyamra (továbbiakban: „Tanfolyam”), abban az esetben a tanfolyami jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során az Adatkezelő személyes adatokat vesz fel Öntől a Tanfolyam megszervezése és lebonyolítása érdekében.

Ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul, bizonyos személyes adatait azért is felveszi az Adatkezelő, hogy reklám-hírleveleit eljuttathassa Önhöz.

Az Adatkezelő https://www.anyaszuletett.hu honlapja (továbbiakban: „Honlap”) böngészése során az Ön bizonyos személyes adatait személyes azonosításra nem használható, statisztikai célból kezeli. Az Adatkezelő honlapja meglátogatásakor a rendszer cookie-t helyez el az Ön számítógépének merevlemezén, feltéve, hogy ez a lehetőség engedélyezve van a böngészőprogramban.

A jelen adatvédelmi tájékoztatónak (továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”) az a célja, hogy a felvett személyes adatok kezelésével kapcsolatban tájékoztassa Önt, mint érintettet, adatvédelmi jogi szempontból minden jelentős részletről az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: „Infotv.”) megfelelően.

Az adatok megadásával Ön szavatolja, hogy a megadott adatok megfelelőek, pontosak és teljesek.

A továbbiakban a Tanfolyamra jelentkezőt, Tanfolyamon résztvevőt, reklám-hírlevélre jelentkezőt, a weboldalat megtekintőt egységesen „Érintett”-nek nevezzük.

A személyes adatok rögzítése papír alapon vagy online történik, egy erre rendszeresített papír alapú jelentkezési lap, vagy a https://www.anyaszuletett.hu/jelentkezes/ weboldalon elhelyezett online jelentkezési lap kitöltésével.

Milyen személyes adatok kerülnek rögzítésre:

A Tanfolyamra jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során az alábbi adatokat veszi fel az Adatkezelő:

 • név (az Ön azonosítása céljából);
 • telefonszám (a Tanfolyammal kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);
 • e-mail cím (a Tanfolyammal kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);
 • számlázási név és cím (számla kiállítása céljából);
 • gyermekével vesz-e részt a Tanfolyamon (a Tanfolyam szervezése és lebonyolítása céljából).

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

Ha az Érintett kifejezetten külön hozzájárul a marketing célú adatkezeléshez a reklám-hírlevelekre történő feliratkozással, az alábbi adatokat veszi fel az Adatkezelő:

 • név (az Ön azonosítása, megszólítása céljából);
 • e-mail cím (a hírlevél elküldése céljából);

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

A Honlapon a látogatottsági adatokat elemző szoftver fut, amely a látogatókról automatikusan keletkező információkat kap; ezek:

 • a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe);
 • a látogatás időpontja;
 • a megtekintett oldalak adatai;
 • a használt böngészőprogram neve;
 • a látogató preferenciái.

A Honlap a látogatások ezen adatait rögzíti.

A GDPR rendelkezései értelmében a látogató IP-címe személyes adatnak minősül.

Milyen célból gyűjti a személyes adatokat az Adatkezelő:

Az Adatkezelő a Tanfolyam szervezése, lebonyolítása, a Tanfolyamon történő részvételből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében rögzíti az Érintett személyes adatait. A személyes adatok rögzítése azt a célt szolgálja, hogy a Tanfolyamon történő részvétel alakulása, illetve a haladás az Érintetthez köthető legyen. Ez a személyhez kötöttség teszi lehetővé az Adatkezelő számára, hogy értesítést küldjön az Érintett számára a tanfolyami részvételét érintő tudnivalókról, fontos információkról.

A fentiek mellett, ha az Érintett a tanfolyami regisztráció során vagy attól függetlenül a marketing célú adatkezeléshez (is) hozzájárul azzal, hogy feliratkozik az Adatkezelő reklám-hírlevelére, a személyes adatok kezelésének (további) célja az Érintett időszakos tájékoztatása a tanfolyamokkal és a https://www.anyaszuletett.hu/blog/ bejegyzéseivel kapcsolatos leghasznosabb információkról.

A cookie-k használatának célja

A Honlap felhasználói által igénybe vett szolgáltatások, valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
a Honlap látogatottságára, valamint a látogatói preferenciákra vonatkozó statisztikák, elemzések készítése.

A Honlap a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics teljesítményt biztosító cookie-kat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését.

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a személyes adat kezelésének jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A hozzájárulást a személyes adatok kezeléséhez a Tanfolyam és a reklám-hírlevélre esetében a papír alapú regisztráció során vagy elektronikus feliratkozás során, a feliratkozás megerősítéséhez szükséges checkbox (hozzájárulás megadása az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint) bejelölésével, illetve kipipálásával történik, míg a cookie-k esetében a Honlap meglátogatásával, illetve az azon található tartalmak felhasználásával. Ezen ráutaló magatartással megtett hozzájárulását bármikor visszavonhatja a cookie-k számítógépéről való törlésével, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatok rögzítése a Tanfolyamra jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció, illetve a reklám-hírlevére feliratkozás során történik.

A Tanfolyami jelentkezés esetében az adatkezelés mindaddig tart, amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak. Az Adatkezelő egy esetleges jogvita eldöntése érdekében a Ptk. szerinti általános elévülési időig megőrzi a Tanfolyam során keletkező, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat. A Ptk. szerinti általános elévülési idő 5 év, ez azonban a különböző esetekben eltérő időtartam is lehet.

Ha az Érintett külön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait reklám-hírlevelek küldése céljából (is) kezelje, az Érintett személyes adatait addig kezeli az Adatkezelő, amíg az Érintett a reklám-hírlevélről le nem iratkozik, vagy egyébként a személyes adatok törlését, korlátozását nem kéri, vagy azt nem tiltja meg számunkra. Az Érintett a reklám-hírlevelekről bármikor leiratkozhat úgy, hogy a minden reklám-hírlevélben megtalálható leiratkozási linkre kattint.

Munkamenet cookie-k esetén a cookie-k a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Minden egyéb esetben az Adatkezelő az Ön személyes adatait az adott típusú cookie használatával megvalósított cél eléréséig kezeli.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő a Tanfolyamra jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során rögzített adatokat az Adatkezelő és az adateldolgozók székhelyén kezeli. Ezekhez a személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa megbízott adatfeldolgozók azon munkatársai férhetnek hozzá, akik részt vesznek a rendszer üzemeltetésében. A személyes adatokat az Adatkezelő és az adatfeldolgozó bizalmas információként kezelik, azokat nem hozzák nyilvánosságra és nem adnak hozzáférést harmadik személynek és az adatfeldolgozó olyan munkatársának, aki nem a rendszer üzemeletetésével foglalkozik.

A reklám-hírlevélre történő feliratkozás során rögzített személyes adatokat az Adatkezelő a székhelyén, valamint az Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó szerverén kezeli. Ezekhez a személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa megbízott adatfeldolgozók azon munkatársai férhetnek hozzá, akik részt vesznek a rendszer üzemeltetésében. A személyes adatokat az Adatkezelő és az adatfeldolgozók bizalmas információként kezelik, azokat nem hozzák nyilvánosságra és nem adnak hozzáférést harmadik személynek és az adatfeldolgozó olyan munkatársának, aki nem a rendszer üzemeletetésével foglalkozik.

A rögzített személyes adatokat csak bizonyos személyek számára hozzáférhető szerveren, jelszóval védett adatbázisban tároljuk, amelyeket a legmodernebb tűzfalak és antivirus szoftverek védenek. Az adatbázis kizárólag az arra jogosult Adatkezelő által hozzáférhető, a hozzáférést biztosító jelszóval.

A papír alapon rögzített személyes adatokat az Adatkezelő viszi fel az Adatkezelő szerverére, míg az online regisztráció során rögzített személyes adatokat nem nyilvános kommunikációs hálózaton keresztül továbbítják a szerverre.

A papír alapon rögzített személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat elzárva tárolja az Adatkezelő és ahhoz csak az Adatkezelő férhet hozzá kulccsal.

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a szerveren tárolt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az adatok statisztikai célra, illetve az Adatkezelő adatszolgáltatási, továbbá jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatók és személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

Adatfeldolgozók:

Az Adatkezelő a ProfiTárhely Korlátolt Felelősségű Társaságot (cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23., Magyarország, e-mail cím:  ugyfelszolgalat@profitarhely.hu, telefonszám: +36 20 254 0866) bízta meg tárhelyszolgáltatóként az informatikai háttér biztosításával. Az adatok tárolásának helye – az Adatkezelő székhelye mellett – az Adatkezelő által megbízott tárhelyszolgáltató szervere. Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel.

Az Adatkezelő a BITHUSZÁROK Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaságot (cím: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. tetőtér 4., Magyarország, e-mail cím:  info@bithuszarok.hu, honlap: https://listamester.hu/) bízta meg hírlevélszoftver szolgáltatóként az informatikai háttér biztosításával. Az adatfeldolgozás helye (webhely): https://listamester.hu/. Az adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel.

Az Adatkezelő a hírlevél-küldéssel kapcsolatos marketing tevékenységét a BITHUSZÁROK Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (cím: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. tetőtér 4., Magyarország, e-mail cím:  info@bithuszarok.hu, honlap: https://listamester.hu/) által üzemeltetett Listamester hírlevélküldő szolgáltatáson keresztül végzi. A Listamester-ben rögzített személyes adatok a BITHUSZÁROK Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság magyarországi szervereire kerülnek továbbításra, illetve tárolásra.

Az Adatkezelő a honlaplátogatottsági adatok elemzését a Google LLC (Google Adatvédelmi Központ: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043) által nyújtott Google Analytics szolgáltatáson keresztül végzi. A cookie-k által generált, a Honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Honlap a Google LLC USA-beli szervereire továbbítja, és ott tárolja. Az Adatkezelő ennek megfelelően kifejezetten felhívja az Ön figyelmét arra, hogy a Google Analytics szolgáltatás igénybevétele során az Ön személyes adatait a GDPR szerinti harmadik országba (USA) továbbítja.

A Google LLC részt vesz a személyes adatok kereskedelmi célú transzatlanti cseréjét szabályozó keretrendszerben, a Privacy Shield-ben, illetve elvégezte a Privacy Shield-nek való megfelelését (tanúsítás időpontja: 2017. szeptember 25.). Ennek megfelelően az Adatkezelő kijelenti, hogy a Google LLC, mint adatfeldolgozó a megfelelő és alkalmas garanciákkal rendelkezik az Ön személyes adatai feldolgozására.

Az adatfeldolgozók működtetik az Adatkezelő rendszerét az adatkezelés teljes időtartama alatt, és nem kezelik az adatokat saját nevükben. Mivel az adatfeldolgozók nem kezelnek semmilyen adatot a saját javukra, így adatfeldolgozónak minősülnek.

Külső szolgáltatók:

A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltató saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

Az Adatkezelő a Honlapon a Facebook INC., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA cég által működtetett, a facebook.com címen elérhető Social Plugins alkalmazást használja. A Facebook- plugint a Facebook logóról vagy a like gombról ismerheti fel a Honlapon. A Facebook-pluginek áttekintését a következő linken találja: developers.facebook.com/docs/plugins.

Ha a Honlapra látogat, akkor a plugin közvetlen kapcsolatot teremt böngészőjével és a Facebook szerverrel. A Facebook információkat kap arról, hogy melyik IP címről keresték fel a Honlapot. Ha a Facebook like gombját megnyomja, miközben be van jelentkezve a Facebook fiókjába, akkor a Honlapon megjelenő tartalmakat a Facebook profiljához kapcsolhatja. Így a Facebook a Honlap látogatását a felhasználói fiókjához rendeli.

Az Adatkezelő felhívja figyelmét, hogy az Adatkezelő nem ismeri az átvitt adatok tartalmát és azt, hogy a Facebook ezeket hogyan használja. Ezekre vonatkozóan a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál további információkat.

Ha Ön nem szeretné, hogy a Facebook a Honlap látogatását a fiókjához rendelje, jelentkezzen ki Facebook fiókjából.

Weboldal látogatás, cookie-használat:

A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), melyek személyes azonosításra nem használhatók, statisztikai célokat szolgálnak. 

Az Adatkezelő honlapja meglátogatásakor a rendszer cookie-t helyez el az Ön számítógépének merevlemezén, feltéve, hogy ez a lehetőség engedélyezve van a böngészőprogramban. Ön az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a weboldal cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);
 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre 

 • észszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha Ön már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

A helyesbítéshez való jog

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján. 

Törléshez való jog

Az Adatkezelő késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

 • már nincs szükség a személyes adatokra a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban leírt célokból;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
 • amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;
 • amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, mivel az adatok megadása a Tanfolyamra jelentkezésnek, illetve azon való részvételnek előfeltétele.

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit. Zárolt adatot nem kezelünk a fenti célokból. Ilyen adatot csak abból a célból kezelünk, ami a törlést kizárta.

 Korlátozáshoz való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben: 

 • Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza személyes adatainak kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Személyes adata kezelése elleni tiltakozása elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

 Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg 

 • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelő ezt akadályozná.

Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét

Ha az Adatkezelő elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Adatkezelő egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

Ha úgy találjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntetünk, az érintett adatokat zároljuk, és értesítjük a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása érvényesülhessen. Ha nem ért egyet a döntésünkkel, vagy ha az Adatkezelő nem tesz eleget a fenti egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”).

A GDPR szerint az érintett felügyeleti hatóságnak az a felügyeleti hatóság minősül, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 • az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
 • az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
 • panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

Az Adatkezelő által megvalósított adatkezelés tekintetében a fenti a) és b) pontok szerint az érintett felügyeleti hatóság a NAIH, tekintve, hogy az Adatkezelő Magyarország területén rendelkezik tevékenységi hellyel, illetve az adatkezelés túlnyomórészt Magyarországon lakóhellyel rendelkező érintetteket érint. Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nemcsak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál.

Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: https://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő köteles a honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

Bírósági jogérvényesítés:

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Adatkezelő ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért.

Mellékletek: 1. számú melléklet: Az Adatkezelő által végzett adatkezelések rövid összefoglalás

 

1. számú melléklet

Az Adatkezelő által végzett adatkezelések rövid összefoglalása

 

Tanfolyamra jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció Reklám-hírlevélre történő feliratkozás Cookie-k használata
A kezelt személyes adatok köre Az Érintett

 • neve;
 • telefonszáma;
 • e-mail címe;
 • számlázási címe;
 • gyermekével vesz-e részt a Tanfolyamon.
Az Érintett

 • neve;
 • e-mail címe.
Az Érintett

 • IP címe.
Adatkezelés célja A Tanfolyam szervezése, lebonyolítása.

A jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlása és teljesítése.

A Tanfolyamon történő részvétel alakulása, illetve a haladás Érintetthez köthető legyen.

Az Érintett időszakos tájékoztatása a Tanfolyamokkal és a  https://www.anyaszuletett.hu/blog/ bejegyzéseivel kapcsolatos leghasznosabb információkról. Munkamenet lehetővé tétele, illetve könnyítése, felhasználói élmény javítása, testreszabás, statisztikai célú adatgyűjtés.
Adatkezelés jogalapja Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően. Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően. Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.
Adatkezelés időtartama Mindaddig, amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak, a Ptk. szerinti általános elévülési időig. Az Érintett által küldött reklám-hírlevélről való leiratkozásáig. A reklám-hírlevélről bármikor le lehet iratkozni.  Munkamenet cookie esetén a Honlap elhagyásáig, egyéb esetben az adott cookie használata céljának eléréséhez feltétlenül szükséges ideig.

 

Olvastad már a legújabb bejegyzéseket a blogon?

Gondolatok rólam, tőlem – anyaságról, változásról, női létünkről